Terminating Belaboring - Dreams Of The Sea

Vårt senaste bygge

Vårt företag bygger hus och det är min bror och jag som har företaget numera. Det var vår pappa som startade det och nu är det alltså vi som har tagit över. Men när vi ska montera balkonger på vissa hus så tar vi hjälp av ett företag som just har lyft vid balkongmontering som en av de tjänster som dom erbjuder här i borås. För oss är det bra eftersom vi då inte behöver köpa en sådan truck som dom använder, eftersom dom har den med sig när dom hjälper oss med denna montering. På så sätt så tjänar ...